Vilka är vi?


Utbildning till unga ang droger och bla. cannabis i samband med sommarläger

Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige (RDS)

Vi är en ideell förening, som sedan 1992 arbetar med att ge främst barn och ungdomar förebyggande droginformation på ett lättförståeligt sätt. Det gäller att verkligen nå dem på ett sätt så att de förstår. Målet är att de skall få kunskap och inspiration att välja att leva drogfritt och uppnå sina mål i livet.

Varje år når vi tusentals ungdomar med drogföreläsningar i skolorna, informationsmaterial om droger, filmer, tidningar, e-böcker, utställningar, sommarläger mm.

Politiskt och religiöst obundna och enligt våra stadgar främjar vi mångfald och arbetar enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vårt plusgiro 90-konto garanterar att alla donationer går till ändamålet, dvs förebyggande droginformation, enligt bestämmelser från Svensk Insamlingskontroll.

Vårt syfte är enligt FN:s Barnkonvention art 33:

“Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra droger”.
Läs mer här:

—– Få en Gratis E-bok!

Tio saker som alla bör veta om Cannabis!

“Jättebra material. Gick in på er hemsida och enkelt laddade ner det jag behövde.
Höll en drogföreläsning till ungdomar med hjälp av det.”

Du får då också våra nyhetsbrev med förebyggande droginformation.
Namn:

Emailadress:

Telefon:

Är du lärare, skolpersonal, förälder, studerande, anhörig mm ....?

Vi hanterar och skyddar dina person-uppgifter enligt (GDPR), General Data Protection Regulation - se vårt Integritetspolicy.