Sjuksköterska om droger och att rädda liv!


Hör vad en specialist-sjuksköterska, som varit ute på fältet och sett mycket, säger om droger.