Varför skippade “Pyret” Haschet?


Hör när “Pyret” berättar om sina erfarenheter av hasch. Hur lyckades hon sluta?