Finns det några faror med cannabis?


Vilka är farorna egentligen med att använda drogen cannabis?

Cannabis kan ge hallucinationer

Stora mängder THC kan orsaka hallucinationer. THC finns i cannabis och är det ämne som gör en person drogpåverkad. Hallucinationer är att man ser, hör och känner saker som andra inte upplever. Dessa hallucinationer kan vara obehagliga och pågå under flera timmar.

Blir det några skador av att missbruka cannabis?

Ett missbruk av cannabis drogen kan orsaka olika sjukdomar i t ex lungorna, hjärtbesvär, huvudvärk, illamående och yrsel. Smärtor i ben och rygg är andra biverkningar. Man blir mer mottaglig för förkylningar och olika sjukdomar eftersom motståndskraften blir sämre pga en minskad mängd vita blodkroppar. Män får en mindre produktion av spermier och kvinnor kan få oregelbunden eller utebliven menstruation.

Skador vid långvarigt missbruk av cannabis

Personer som missbrukat cannabis under många år kan bli avtrubbade och passiva, de har svårt att lära sig nya saker och att koncentrera sig. Vid höga doser kan missbrukaren bli aggressiv och farlig.

Man kan bli beroende av cannabis

Ungefär en av nio blir beroende av cannabis. Men om man börjar använda drogen tidigt i tonåren så är risken att bli beroende mycket större – en av sex blir beroende. Idag är cannabisen mycket starkare, vilket gör att det är lättare att bli beroende nu än för 10 år sedan.

Vad menas då med ett beroende av cannabis?

Jo, man har utvecklat en tolerans mot drogen. Missbrukaren behöver större mängder för att få samma effekt. Det menas också att du måste ta drogen även om du ser att det orsakar skada i ditt liv. Att du får sug och abstinens om du inte tar drogen. Det kan vara symptom som irritation, oro, sömnsvårigheter, mardrömmar, ilska, huvudvärk, dålig aptit och depressioner

Cannabis farligare för unga

Det kan vara farligare att röka cannabis idag än för 20 år sedan.

En studie visar att personers IQ sänks efter användning av drogen cannabis – mest drabbade blir unga eftersom de inte har växt färdigt och att hjärnan inte är fullt utvecklad.

Att regelbundet använda cannabis försämrar flera funktioner i hjärnan och sänker en persons IQ. Det visar en studie där man följt över tusen personer i nästan 40 år.

Forskarna har följt försökspersonerna ända sedan början på 70-talet och de har genomfört bland annat IQ-tester först när de var 13 år och sedan vid 38 års ålder.

De hjärnfunktioner som resultaten visar störst negativ påverkan på av cannabisanvändning är: arbetsminnet, hastigheten på tankeprocesser, den verbala förmågan och tolkningen av olika sinnesintryck.

Studien är gjord av forskare i USA, England och Nya Zeeland.

Cannabis kan stanna i kroppen

Cannabis innehåller THC (tetra.hydro-cannabinol) vilket är fettlösligt. Denna THC kan stanna kvar i kroppens fettvävnader och ligga där under lång tid. Det finns undersökningar, som påvisar att detta kan påverka personen, och skapa en generell tröghet.

Cannabis kan orsaka negativa känslosvängningar

Det är dokumenterat att de som kroniskt använder cannabis förändras känslomässigt och i sitt uppförande vilket kan resultera i bl.a lägre motivation och ambition. Man umgås mindre med familj och vänner, man överger sina mål, man kan få låg energinivå och bli odisciplinerad.


Bookmark and Share