Cannabis är den mest använda narkotikasorten


Vad säger de som har testat?

Låt fakta om Cannabis styra dina beslut!

Cannabis är den mest använda narkotikasorten i både Sverige och resten av världen.

Vi har satt upp denna hemsida för att ge information om Cannabisdrogen och vilka konsekvenser den kan ge vid ett missbruk.

Syftet med sidan är alltså att ta upp de konsekvenser ett missbruk av Cannabis kan ge – vad som kan hända när Cannabis missbrukas av personer.

En av riskerna med Cannabis är att den påverkar tänkandet och hjärnan – speciellt hos barn, tonåringar och ungdomar.

Cannabis är även en nyttoväxt som kan användas på olika sätt.

När man väl har tagit till sig fakta kan man ta egna självständiga beslut om man skall använda drogen Cannabis eller ej.

Hoppas föräldrar, lärare, vuxna, ungdomar och barn kan hitta de svar om Cannabis som de behöver här.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller vill veta mer om våra motiverande och förebyggande drogföreläsningar.

Jag började använda Cannabis när jag var 12 år – läs den gripande intervjun.

Varför tar man Cannabis eller andra droger?

Man kan undra varför så många provar droger när “alla” vet att det är farligt och vanebildande?

Önskan att må bättre
En av anledningarna till att ta droger är en önskan att må bättre. Med drogernas hjälp kan en tillfällig flykt undan vardagens problem ske. Ett piller kan dämpa smärta och dämpa ångest. Några drinkar kan få den stressade mannen eller kvinnan i karriären att varva ner efter en stressig dag. En pipa hasch eller en joint kan få olika problem att dunsta bort ett tag.

Spänning och grupptryck
Sedan har vi grupptryck, nyfikenhet, äventyrslusta och sökandet efter spänning – det är spännande och förbjudet och ibland lustfyllt att ta droger – dessa saker kan göra livet lite mer intressant än den grå vardagen.

Men förr eller senare kommer det till en punkt där det kroppsliga och mentala beroendet tar över. Då är det inte lika roligt längre …

Hur är ett Cannabisrus?

Upplevelserna av ett Cannabisrus kan givetvis variera mellan olika människor beroende på att människor är olika, befinner sig i olika miljöer etc.

Positivt i början
I början upplever många att de kan slappna av, bara vara där och vara höga – problem försvinner och man känner sig bättre än innan man tog Cannabis. Ruset kan också göra personen mer upprymd, mer pratsam och fnittrig. Känslor förstärks av Cannabis – både positiva och negativa.

Dåliga upplevelser
Hos personer som är deprimerade eller under stress är det vanligt med nedstämdhet, ångest och panikkänslor i samband med användning av Cannabis.

Det är vanligt att Cannabis förändrar sinnesintrycken och personen kan se och höra saker som inte stämmer överrens med verkligheten – Cannabis kan nämligen framkalla hallucinationer.

Vad är egentligen Cannabis?

Cannabis – även känd som marijuana och hasch – kommer från hampan (Cannabis sativa) vilket är en växt som odlas på många platser i världen. I denna växt finns ett ämne som kallas THC vilket ger ruset och gör en person påverkad.

Cannabis är samlingsnamnet för de olika beredningarna som hasch, marijuana och hascholja vilka kan utvinnas från hampaväxten ( Cannabis Sativa). Cannabisdrogen har används i tusentals år som berusningsmedel.

Droghampa och nyttig industrihampa

Det finns både droghampa och en nyttig industrihampa, som ger oss många nyttiga produkter. Läs mer här – droghampa och nyttig industrihampa.

Det finns även mycket forskning om Cannabis där man bla. forskar om Cannabisens effekter på olika sjukdomstillstånd.

Marijuana

Marijuana är gjord av torkade växtdelar från cannabisplantan såsom frön, blad och stjälkar. Den ser lite ur som torkat gräs – därför kallas den även för “gräs” och “weed”.

Hasch

Cannabisplantan producerar en klibbig kåda. Denna kåda, växtdelar och bindemedel pressas ihop till s.k haschkakor. Styrkan på haschet kan variera mycket beroende på om det är utblandat med andra saker eller inte. Hasch har många namn t ex: braja, brass, libanes, affe, afgan, kitt, marockan etc.

Hascholja

Hascholja kan vara mycket stark och innehålla högre doser av THC än marijuana och haschkakor. Den ser ut som trögflytande svart sirap och har en stark lukt.

Förädlade och genmanipulerande plantor

Det finns ca 400 olika kemikalier i cannabis – det man blir påverkad av kallas THC – tetra-hydro-cannabinol. THC är fettlösligt och kan stanna i kroppens fettrika organ.

Idag har man genom nya odlingsmetoder fått fram starkare Cannabis som innehåller mer THC. Man har hittat koncentrationer på upp till 37 % – tidigare låg det på runt 3 %. Detta gör att det är lättare att bli beroende och man kan få mer skador.

Läs mer här – fakta om Cannabis

Var kommer Cannabisen ifrån?

Växten trivs bäst i varmt klimat och är mycket tålig. Länder som producerar mycket cannabis är Afganistan, Marocko, Libanon, Irak, Jamaica, Nederländerna, Mexico, Pakistan, Tukiet, Columbia och USA – för att nämna några stora producenter.

Hur märker man att någon tagit Cannabis?

Personen som tagit Cannabis har stora utvidgade pupiler och rödsprängda ögon. Pulsen blir snabbare och blodtrycket ökar. Cannabis rökaren kan bli väldigt torr i munnen och må illa. Den som nyss tagit Cannabis kan verka lite berusad och bli fnittrig och pratsam eller tyst och inåtvänd. Man kan även märka att personen blir hungig, extremt törstig och har ett starkt sötsug.

Hur påverkar Cannabis kroppen?

Cannabis-missbruk kan orsaka sjukdomar i lungorna, hjärtat, huvudvärk, illamående och yrsel. En annan biverkning är smärtor i benen och ryggen. Personen blir mer mottaglig för sjukdomar och förkylningar eftersom motståndskraften minskar pga att de vita blodkropparna minskar.

Cannabis påverkar även hormonerna i kroppen och sexlusten minskar. Män får färre spermier och kvinnor oregelbunden eller ingen menstruation.

Cannabis stannar i kroppen

De giftiga kemikalierna i Cannabis kan stanna kvar i kroppen lång tid efter att personen har slutat ta drogen.
THC är fettlösligt. Det dras till kroppens fettvävnader. Forskning visar att när THC har lagrats i kroppens fettceller kan t.ex stress och brist på mat göra att fettcellerna bryts ner och mätbara mängder kommer ut i systemet igen.

Hur påverkar Cannabis tänkandet?

Cannabis påverkar framförallt hjärnan och tänkandet. Sinnesintrycken ändras och stämmer inte alltid överens med verkligheten.

Stora mängder Cannabis kan också orsaka hallucinationer – dvs att man ser, hör, känner och upplever saker som andra inte upplever.

Cannabis påverkar hjärnan och känslolivet

Panikkänslor, ångest och förföljelsemani kan drabba de som inte är så vana att använda cannabis. En glad och utåtriktad person kan bli skygg för människor, passiv och likgiltig. Man kan få svårare att lära sig nya saker och att koncentrera sig.

Lägre IQ av att röka Cannabis

En långtidsstudie från Nya Zeeland visar att unga personer som tidigt började röka Cannabis riskerar att få sämre hjärnfunktioner och lägre IQ, dessa försämringarna fanns kvar hos vissa personer som slutade med Cannabis. Studier visar även att Cannabis kan utlösa schizofreni.

Cannabismissbruket kan även orsaka ångest, förvirringar och vanföreställningar. Efter lång tids missbruk av Cannabis kan personen också få sämre förmåga att hantera information, sämre minne, svårt att lära sig nya saker och även bli apatisk.

Hur är det när man slutat med Cannabis?

De flesta negativa effekterna går över när en person slutar med Cannabis. Hur snabbt individen återhämtar sig och vilka negativa effekter personen upplever beror på många olika personliga egenskaper.

Åldern är viktig. Ju tidigare en person börjar missbruka cannabis desto högre risker för bestående skador. Detta beror främst på Cannabisens stora inverkan på hjärnan. Hos en ung person är hjärnan mer känslig eftersom den inte är färdigutvecklad.

Åsa Graaf